May 25, 2012

Bukan berita duka

Aria Manar, 21 tahun.
Mahasiswa, kadang ojek.


I MISS YOU :___) LIKE A LOT :___)Adik yang cantik,
Afi Wiyono

HayahAfifah | 2008-2018