Apr 25, 2012

Ditunggu

Saya tidak berpihak dan saya menerima perkataan orang lain. Saya lebih suka dinasehati daripada menasehati. Kata mama jangan menggurui orang, jangan pernah. Percaya diri itu kunci dari pengambilan setiap pilihan. Yang percaya diri bukan hanya satu dua subjek. Yang lainnya juga punya pilihan dan berhak memilih. Silakan lakukan, kalau memang mau begitu. Silakan lanjutkan, kalau memang menyenangkan. Kembali lagi ya, kalau sudah bosan. Apapun itu, kita perlu cukup diri.
HayahAfifah | 2008-2018