May 20, 2017

Interpretasi Nocturne Op.9 No.2

Tengah malam aku jengah.
Menentukan sikap.
Apa iya.
Aku memanggang.
Dengan Benar.

Lagi pula.
Nyamuk berisik.
Aku berkutik.

Afi.

HayahAfifah | 2008-2018